Liber Floridus

Liber Floridus van de kanunnik Lambert van Sint-Omaars (ca. 1050-na 1121).

De Gentse universiteitsbibliotheek bewaart de kostbare autograaf van het Liber Floridus (hs. 92), een lijvige codex waarvan de bladen met talrijke miniaturen zijn versierd. Lambert heeft zijn werk in feite geconcipieerd als een geïllustreerde tekst. Hiermee gaf hij een nieuwe impuls aan het type van de geïllustreerde encyclopedie, dat een ruim succes zou kennen. Men kent slechts één encyclopedisch handschrift met illustraties dat ouder is dan bovengenoemd exemplaar. Het gaat hier om de Rabanus Maurus van Monte Cassino, daterend uit het midden van de 11de eeuw. Dit exemplaar  http://www.dbnl.org/tekst/hall014gesc01_01/hall014gesc01_01_0008.php

windroos met nord syd ost Robert Halleux

 

versie gevonden op

http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=mss/1-gud-lat&distype=thumbs

http://diglib.hab.de/mss/1-gud-lat/start.htm

wolfenbu_f6r

http://diglib.hab.de/mss/1-gud-lat/start.htm?image=00017

image00037

http://diglib.hab.de/mss/1-gud-lat/start.htm?image=00037

detail:

image00037_detail

A sia / E?uro pa  / Affrica

 

Loading